Eversense sensor

Én kort avtale, ingen egne innsettinger.

  • sensor som varer i opptil 180 dager – ingen ukentlige innsettinger av sensor

  • profesjonell innsetting og fjerning hos din behandler

  • fullstendig implantert, uten at deler av sensoren stikker ut gjennom huden

  • nøyaktig gjennom hele levetiden til sensoren med en MARD på 9,4 %1

1 Aronson R et al. First assessment of the performance of an implantable continuous glucose monitoring system through 180 days in a primarily adolescent population with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2019;21(7):1689-1694

Profesjonell innsettingsprosedyre

Sensorsnitt
1. PLASSERE SENSOR

Du og helsepersonellet blir enige om et sted på overarmen der sensoren skal plasseres. Et snitt på ca. 5 mm lages i overarmen under lokalbedøvelse.

Sette inn sensoren
2. SETTE INN SENSOR

Helsepersonellet bruker et egnet verktøy til å lage en liten lomme der sensoren plasseres.

Lukke innsettingsstedet
3. LUKKE INNSETTINGSSTEDET

Snittet lukkes med Steri-StripsTM