Eversense® NOW Følgefunskjon App for venner og familie

Eversense NOW

Med støtte fra venner og familie

kan du omgi deg selv med trygghet.

  • Gjennom Eversense mobilappen din kan du invitere opptil 5 venner og familiemedlemmer og inkludere dem i din Eversense-sirkel.
  • Gjennom Eversense NOW Følgefunksjon-appen kan venner og familie deretter eksternt motta de oppdaterte målingene dine omtrent hvert 5. minutt.
  • Venner og familie mottar glukosenivåvarsler på kompatible Android- og iOS-enheter.

Med Eversense NOW Følgefunksjons App kan venner og familie:

NOW startskjermbilde

Gjennomgå Eversense CGM-brukeres trendgrafer

Eversense NOW varselshistorikk

Gjennomgå Eversense CGM-brukeres nylige glukosevarsler og hendelser

Eversense NOW liste

Se glukosedata for opptil ti Eversense CGM-brukere