Liten sensor. Større frihet.

Eversense® XL CGM-systemet er det første og eneste langtids-CGM-systemet med en sensor som varer i opptil 180 dager.

Les mer

Eversense XL er verdens første langtids-CGM dokumentert med meget god nøyaktighet1 og en fullstendig implanterbar sensor som varer i opptil 180 dager. Den kan hjelpe deg å se glukosenivåene dine i sanntid, og du kan sjekke dem på den kompatible mobilenheten på en diskré måte. Personer som bruker Eversense, sier at systemet hjelper dem å føle seg tryggere når de skal kontrollere sin diabetes2, og vi håper det kan gjøre det samme for deg.

ER ÉN ELLER FLERE AV FØLGENDE UTFORDRINGER VED BRUK AV ET «TRADISJONELT» CGM-SYSTEM KJENT FOR DEG?

Hyppige og noen ganger smertefulle innsettinger av sensor med hyppige oppvarmingsperioder

Manglende lydvarsler for lavt eller høyt glukosenivå under arbeid eller trening

Hudirritasjon med andre sensorer eller allergi mot tape

Ønsker du å være fleksibel når du trener, er på fest eller på jobbintervju?

DET FØRSTE OG ENESTE LANGTIDS-IMPLANTERBARE CGM-SYSTEMET:

EN UNIK SENSOR, ENESTÅENDE I SITT SLAG, IMPLANTERT UNDER HUDEN I OPPTIL 180 DAGER

 
 
Bare én sensor i opptil 180 dager med kontinuerlig måling uten uønskede avbrudd
 
 
Innsetting hos autorisert helsepersonell på mindre enn 15 minutter
 
FORDELER:
STØRRE FRIHET – færre sensorbytter og oppvarmingsfaser i året.
MILJØVENNLIG – signifikant mindre sensor- og emballasjeavfall.
FAKTISK
SENSOR-
STØRRELSE
18,3 x 3,5 mm
 

SMARTSENDER MED VIBRASJONSVARSEL PÅ KROPPEN

 
 
Senderen gjør det mulig å gi diskré vibrasjonsvarsler på kroppen ved lavt eller høyt nivå. 
 
 
Hvis senderen ved et uhell faller av eller må tas av en stund, er den lett å sette på igjen.
 
FORDELER:
STØRRE SIKKERHET – du vil ikke gå glipp av varsler om lavt eller høyt nivå når telefonen ikke er i nærheten eller har lyden slått av.
STØRRE RO – det er ingenting å uroe seg for hvis sensoren dras ut ved et uhell og sensoren må kastes.

SILIKONBASERT TAPE TIL DAGLIG BRUK

 
 
Mindre avrivningskraft - noe som fører til færre hudskader ved fjerning
 
 
Ny tape brukes daglig - slik at huden under får puste og kan renses lettere
 
FORDELER:
BEDRE KOMFORT – hudvennlig med lavere risiko for hudirritasjon eller allergiske reaksjoner1,2
BEDRE HUDHYGIENE – huden rengjøres hver dag

BRUK AV MIDLERTIDIG PROFIL

 
MED EVERSENSEMOBILAPPEN KAN DU BRUKE FUNKSJONEN FOR MIDLERTIDIG PROFIL TIL Å ENDRE VARSELINNSTILLINGENE FRA Å VARE I 30 MINUTTER TIL 36 TIMER
 
 
Juster varselet for lav eller høy glukose midlertidig for å få tidligere varsling – når en situasjon er med på å øke eller senke glukosenivået
 
FORDELER:
STØRRE TRYGGHET – ved å få ønskede varsler til riktig tid*
STØRRE FLEKSIBILITET – ved å justere varselinnstillingene til egne preferanser

**Diskuter personlige målområder med helsepersonell før du foretar justeringer.
 1. McNichol L., Lund C., Rosen T., Gray M., “Medical Adhesives and Patient Safety: State of the Science”, J Wound Ostomy Continence Nurs. 2013;40(4):1-15
 2. Christiansen MP, Kla LJ, Brazg R, et al. A Prospective Multicenter Evaluation of the Accuracy of a Novel Implanted Continuous Glucose Sensor: PRECISE II. Diabetes Technology & Therapeutics. 2018;20(3):197-206.

Eversense XL CGM-system

Eversense sensor

Opptil 180 dager levetid for sensoren

I andre CGM-systemer må sensoren tas ut og en ny settes inn hver sjuende til fjortende dag, mens Eversense XL-sensoren varer i opptil 180 dager.

Les mer om sensoren >
Smart-sender

Smart-sender

Eversense XL gir deg fleksibiliteten og diskresjonen til å fjerne senderen uten å kaste bort en sensor.*

Oppdag vår Smart-sender >
Eversense app

iOS- og Android-app

Med Eversense XL kan du se målingene direkte på den kompatible mobile enheten. Og når det foretas målinger hvert femte minutt gjennom dagen, kan glukosetrendpilene vise deg hva glukoseverdien er nå og hvor hen og hvor raskt den er på vei.

Last ned mobilappen >

* Glukosemålinger vil ikke registreres eller sendes hvis senderen fjernes.

Hva er et langtids-CGM-system?

Eversense XL CGM-system

Eversense XL er det første og eneste langtids-CGM-systemet som har en sensor som kun byttes 2–3 ganger i året av helsepersonell – det er ikke lenger nødvendig å bytte ukentlig eller annenhver uke. Eversense gir deg den friheten du alltid har ønsket i et CGM-system.

 • Opp til 288 målinger i døgnet
  Glukosemålinger hvert femte minutt viser deg ikke bare glukoseverdien for øyeblikket, men også hvor den er på vei. Trendpilene hjelper deg med å håndtere diabetesen før glukoseverdien blir for høy eller for lav.

  Hudvennlig, ikke-irriterende tape
  Eversense bruker en hudvennlig, silikonbasert tape.

  Varsler du kan se, føle og høre
  Eversense XL kan sende popup-meldinger på telefonen, avgi en alarm eller vibrere på armen for å varsle deg om høye og lave verdier, basert på dine egendefinerte innstillinger.

  Ingen egen innsetting av sensoren
  Eversense XL settes inn av helsepersonell 2–3 ganger i året, slik at du slipper bryderiet med å sette inn sensor selv hver sjuende til fjortende dag.

Ingen erfaring med CGM

Les mer om CGM og hvordan Eversense XL kan hjelpe deg med å håndtere din diabetes.

Kvinne på gaten med Eversense

Oppgradere til langtids-CGM-system?

Tror du at alle CGM-systemer er like? Se hvorfor Eversense XL er det eneste langtids-CGM-systemet.

Lege med pasient

Kontakt oss

Vi på Ascensia Diabetes Care finnes her for deg om du har noen spørsmål slik at du kan få en best mulig opplevelse av Eversense XL.

Kontakt oss

Helsepersonell

Se hvordan langtids-CGM-systemet kan hjelpe pasientene med å håndtere sin diabetes på en bedre måte.

Les mer

1. Aronson R et al. First assessment of the performance of an implantable continuous glucose monitoring system through 180 days in a primarily adolescent population with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2019;21(7):1689-1694.
2. Barnard Katharine D., Kropff Jort, et al. Acceptability of Implantable Continuous Glucose Monitoring Sensor. Journal of Diabetes Science and Technology. 2018;12(3):634-638