Fordeler med et langtids-CGM-system

Eversense XL

Hjelp pasientene med å opprettholde større kontroll

Eversense® XL-systemet for kontinuerlig glukosemåling (CGM) er indisert for kontinuerlig måling av glukosenivåer hos personer fra 18 år med diabetes, i opptil 180 dager. Det er beregnet for å komplettere, ikke erstatte blodsukkermåling med fingerstikk. Innsetting og fjerning av sensoren gjøres av helsepersonell. Pasienter bør snakke med lege/helsepersonell for å finne ut mer om Eversense XL CGM-systemet. Se viktig sikkerhetsinformasjon på global.eversensediabetes.com/safety-info.

Forbedrede resultater

Kontinuerlig innsikt

Kontinuerlig innsikt

Sanntid i målområde 3,9-10 mmol/L (70-180 mg/dL)

69 % tid innenfor målområde4

Les mer >
Langsiktig

Langtidsbruk i Pivotal studiene for Eversense CGM

Bransjeledende bruk

> 23 timer brukstid1-3

Les mer >
HbA1C

Forbedrede HbA1c-resultater

HbA1c-reduksjon i sentrale studier4

0,43 % HbA1c-reduksjon fra baseline på 7,44

Les mer >

Be pasientene om å registrere seg i dag

Vi støtter dem gjerne i bruk av Eversense XL CGM-systemet.

1 Christiansen MP. PRECISION. Diabetes Technology & Therapeutics. Volume 21, Number 5, 2019. 2 Christiansen MP. PRECISE II. Diabetes Technology & Therapeutics. 2018;20(3):197-206. 3 Kropff J, Choudhary P, Neupane S, et al. PRECISE. Diabetes Care. 2017;40(1):63-68. 4 Irace C et al. Clinical use of a 180-day implantable glucose sensor improves glycated haemoglobin and time in range in patients with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2020;1–6.