Alle CGM-systemer er ikke like

Alle CGM-systemer er ikke de samme

Siden det er flere typer CGM-systemer tilgjengelig, bør du vite forskjellene på disse produktene for å lettere kunne anbefale det beste CGM-alternativet til dine pasienter.

Flash
Periodisk skannet CGM*

Brukere må skanne sensoren for å se glukosemålinger

Visuelle og hørbare varsler – kun tilgjengelig for Abbott FreeStyle Libre 2

Egne innsettinger

Ikke-avtakbar sender

Sensorlevetid – 14 dager

Eksempel: Abbott FreeStyle Libre 2 flash-glukosemålingssystem

Sanntid
 • glukosemålinger hvert femte minutt
 • alarmer og varsler for å hjelpe pasienter med å håndtere sin diabetes
 • egne innsettinger
 • ikke-avtakbar sender
 • sensorlevetid på 7–10 dager
 • oppvarmingsperiode – 2 timer
 • eksempler: Dexcom G6, Medtronic Guardian Connect
Sensor
 • glukosemålinger hvert femte minutt
 • varsler for å hjelpe pasienter med å håndtere sin diabetes
 • avtakbar sender
 • vibrasjonsvarsler
 • ingen egne innsettinger – settes inn av helsepersonell
 • sensorlevetid – opptil 180 dager
 • oppvarmingsperiode – 24 timer
 • eksempler: Eversense XL
Eversense XL

Fordelene med et langtids-CGM-system

 

Større innsikt

Vist meget god systemytelse og nøyaktighet1

Diagrammer, grafer og rapporter i appen for å gi bedre glykemisk bevissthet.

Tre typer varsler (lyd, vibrasjon på kroppen og tekstmelding på mobil) for å veilede trygg håndtering.

Færre hindringer

Ingen bytte av sensor to ganger i måneden.

Tilbakemelding i sanntid for å bidra til å forutsi og overvåke trender.

Lengre brukstid

Fullstendig implanterbar sensor.

Kontinuerlige målinger og varsler hele døgnet i opptil 180 dager.

Eversense CGM-brukere rapporterte høyere grad av trygghet og sikkerhet.2

I en stor studie rapporterte brukere et høyt nivå av tilfredshet og redusert besvær med Eversense-systemet. Eversense XL-systemet for kontinuerlig glukosemåling er utviklet for å overvinne mange av disse barrierene ved å balansere ytelse, stor pasientinnsikt og livsstilsvennlig brukeropplevelse på en unik måte for å oppnå best bruk og resultater.

Undersøkelsesdata

*Informasjon og data i denne tabellen ble hentet fra produktbrukerveiledningene til hver produsent. Dexcom (brukerveiledning for Dexcom G6 CGM-system, 2018); Abbott FreeStyle Libre 14 Day Flash Glucose Monitoring System, oppsummering av data om sikkerhet og effektivitet (SSED), juli 2018; Medtronic (brukerveiledning for Guardian Connect System, 2018); Senseonics (brukerveiledning for Eversense CGM, 2018).

1. Aronson R et al. First assessment of the performance of an implantable continuous glucose monitoring system through 180 days in a primarily adolescent population with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2019;21(7):1689-1694
2. Barnard Katharine D., Kropff Jort, et al. Acceptability of Implantable Continuous Glucose Monitoring Sensor. Journal of Diabetes Science and Technology. 2018;12(3):634-638

Ingen egne innsettinger for pasientene

Les mer om hvordan Eversense XL kan brukes i din klinikk for å gi optimale pasientfordeler.

Les mer